blog banner
← Tilbake

Vannskader og forsikring

Forfatter: Magnus Oldervik
Image

Følgeskader

Følgeskader er skader som oppstår som en konsekvens av den første vannskaden. Dette kan for eksempel skje hvis du opplever en vannlekkasje fra taket i hjemmet ditt, som resulterer i ødeleggelser av parketten. Når det gjelder forsikringsselskapene, blir disse to typene skader vanligvis behandlet som separate hendelser. Hvorvidt forsikringen din dekker både den opprinnelige skaden og følgeskadene, avhenger av forsikringens vilkår og årsaken til vannskaden.

Dersom årsaken til vannskaden anses som "selvforskyldt," for eksempel som følge av manglende vedlikehold eller dårlig håndverk, er det sannsynlig at forsikringsselskapet ikke vil dekke kostnadene for noen av skadene.

I slike tilfeller er det viktig å kontakte fagfolk som Trondheim Rørvakt og rørlegger Trondheim for å håndtere vannskaden og eventuelle reparasjoner som må utføres. Disse spesialistene kan bidra til å begrense skadene og sørge for at rørsystemet og vanninstallasjonene er i god stand, slik at lignende hendelser unngås i fremtiden. Samtidig kan de også gi råd om hvordan du kan forebygge lignende skader ved å opprettholde rørsystemet og bygningen din på en forsvarlig måte. Ved å dokumentere godt med bilder og rapport så bidrar Trondheim Rørvakt med å lage en god å oversiktlig bilder til forsikringen. Slik at rette tiltak kan settes i gang.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med utviklingen av vårt produkt, nyheter og eksklusive tilbud. Fyll inn din e-postadresse.

Nyeste fra bloggen