blog banner
← Tilbake

Unngå dette strømsparetiltaket

Forfatter: Magnus Oldervik
Image

Reduserer du temperaturen på varmtvannsberederen, øker du risikoen for oppblomstring av legionella!

I disse strømsparetider så anbefaler vi ikke husholdninger å skru ned varmen på varmtvannsberederen, med mindre du har en smart varmtvannsbereder fra Høiax, her kan du lese hvorfor:

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Her kommer enkle råd som bør følges for å redusere faren ytterligere.

Det anbefales at termostaten på varmtvannsberederne settes til 75 °C og at det varme vannet sirkuleres i vannsystemene fire ganger i året. Ved denne temperaturen vil legionella bakteriene dø raskt og gi god sikkerhet mot legionellabakterier.

Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 75 °C.

Høiax anbefaler ikke temperaturer under 60 °C på grunn av økt risiko for oppblomstring av legionella.

Invisterer man i en moderne Smart varmtvannsbereder som Høiax CONNECTED så har denne automatisk Legionellaprogram innebygget.

Det vil si at varmtvannsberederen registrerer kontinuerlig vanntemperaturen i tanken. Dersom temperaturen går under 65 °C starter en tidsmåling. Dersom temperaturen er under 65 °C i den tid som er satt i appen (2-8 uker, kan velges av kunden selv), vil legionella programmet starte automatisk kl 02.00 på natten. I appen kan man se hvor lang tid det har gått siden forrige legionella hemmende temperatur (>65 °C) og hvor lang tid det gjenstår til neste gang Legionella programmet skal kjøres.

Kilde: www.hifi.no og Høiax AS

Kjøp din nye bereder hos www.badnett.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med utviklingen av vårt produkt, nyheter og eksklusive tilbud. Fyll inn din e-postadresse.

Nyeste fra bloggen