blog banner
← Tilbake

Unngå dette strømsparetiltaket

Forfatter: Magnus Oldervik
Image

Reduserer du temperaturen på varmtvannsberederen, øker du risikoen for oppblomstring av legionella!

I disse strømsparetider så anbefaler vi ikke husholdninger å skru ned varmen på varmtvannsberederen, med mindre du har en smart varmtvannsbereder fra Høiax, her kan du lese hvorfor:

Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Her kommer enkle råd som bør følges for å redusere faren ytterligere.

Det anbefales at termostaten på varmtvannsberederne settes til 75 °C og at det varme vannet sirkuleres i vannsystemene fire ganger i året. Ved denne temperaturen vil legionella bakteriene dø raskt og gi god sikkerhet mot legionellabakterier.

Dersom varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må det ikke brukes vann derfra til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 75 °C.

Høiax anbefaler ikke temperaturer under 60 °C på grunn av økt risiko for oppblomstring av legionella.

Invisterer man i en moderne Smart varmtvannsbereder som Høiax CONNECTED så har denne automatisk Legionellaprogram innebygget.

Det vil si at varmtvannsberederen registrerer kontinuerlig vanntemperaturen i tanken. Dersom temperaturen går under 65 °C starter en tidsmåling. Dersom temperaturen er under 65 °C i den tid som er satt i appen (2-8 uker, kan velges av kunden selv), vil legionella programmet starte automatisk kl 02.00 på natten. I appen kan man se hvor lang tid det har gått siden forrige legionella hemmende temperatur (>65 °C) og hvor lang tid det gjenstår til neste gang Legionella programmet skal kjøres.

Kilde: www.hifi.no og Høiax AS

Kjøp din nye bereder hos www.badnett.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med utviklingen av vårt produkt, nyheter og eksklusive tilbud. Fyll inn din e-postadresse.

Nyeste fra bloggen

Rørlegger

Hvilke rør ting kan man gjøre selv?

Jeg skjønner det kan være fristende å spare noe penger ved å gjøre de enkle rørleggerjobbene rundt i huset ditt selv. Noen ganger kan det være en god idé, hvis man har de rette verktøyene og evnene. Hvis vi ser bort ifra tingene som nevnes nedenfor, derimot, så kan du raskt få vann over hodet hvis du prøver å gjøre rørleggerjobbene uten profesjonell hjelp.

Author

Magnus Oldervik

Daglig Leder